Temel İş Güvenliği Eğitimleri

Temel İş Güvenliği Eğitimleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerinde işverenler, “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermekle yükümlü tutulmuşlardır.

Verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak;
a. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa,
b. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa,
c. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa olmak üzere düzenli aralıklarla tekrarlanır.
 
Aynı Yönetmeliğin 11. maddesine göre, çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;
a. Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat,
b. Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat,
c. Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat olarak her çalışan için düzenlenir.
 
Tüm bunlara ek olarak verilecek eğitimler, bahsi geçen Yönetmeliğin EK-1 ile belirlenmiş olan “Eğitim Konuları Tablosunda” yer alan konuları kapsamak durumundadır.
 
Bu çerçevede, GONCA OSGB; mevzuatta belirtilen şartlara ve konu başlıklarına bağlı kalarak işyerlerinde o işyerinin sektörel faaliyetlerine uygun iş güvenliği eğitimlerini konusunda uzman iş güvenliği profesyonellerince gerçekleştirmektedir.
 
Eğitimler öncesinde eğitim verilecek işyerinin üretim sahaları gezilerek, mesleki riskler ile güvensiz hal ve hareketlere neden olabilecek durumlar belirlenir. İş güvenliğini tehdit eden bu durumlar eğitim sırasında “Deşifre” denen özel bir bölümde katılımcılarla paylaşılarak, dikkat etmeleri konusunda bilgilendirmelerde bulunulur.
 
Her eğitim sonrasında, mutlaka yine mevzuat gereği yapılması gereken ve şirketimizce o işyerine özel hazırlanmış olan “Ölçme ve Değerlendirme Testi” uygulanarak, bu testte başarılı olan kişilere “Katılım Belgesi” verilerek, eğitim belgelendirilir.